Edyta Kocyk skomentowała pismo MCPS przekazane przez  Spółdzielnię Socjalną „Sąsiedzi”.
Edyta Kocyk napisała:
„Adam Struzik warto zapoznać się z tematem wdrażania teleopieki przez MCPS…”