Sprzedaż opasek medycznych SIDLY z funkcją wczesnego powiadamiania.

Opaski Sidly: już od 898 zł + 294 zł roczna opłata abonamentowa

Czy chcesz mieć swoich najbliższych pod stałą kontrolą? Czy chcesz aby byli w stanie wezwać pomoc wciskając jeden przycisk? Dzięki opasce medycznej SIDLY możesz mieć kontrolę i pewność, że twoi bliscy nie są pozostawieni sami sobie. Jeśli twój bliski upadnie, nasza opaska powiadomi Cię o tym wskazując również lokalizację opaski. Dzięki temu możesz zareagować natychmiast! Opaska wysyła powiadomienia aż do 3 osób zwiększając szansę na to, że ktoś zareaguje na wezwanie pomocy. Opaska jest również świetnym urządzeniem monitorującym puls oraz temperaturę stając się tym samym doskonałym narzędziem diagnostycznym w rękach twojego lekarza.

Wyniki pomiarów z opaski monitorującej SiDLY są regularnie przesyłane na aplikację iOS i Android, oraz całodobową platformę teleopieki, dzięki czemu opiekun ma stały dostęp do informacji o parametrach życiowych monitorowanej osoby. Ponadto, istnieje możliwość zastąpienia opiekunów przez centrum teleopieki, które w systemie całodobowym pełni funkcję telemonitoringu zdarzeń alarmowych. Centrum teleopieki podejmuje właściwą reakcję tak, by użytkownik monitorującej opaski telemedycznej SiDLY otrzymał zawsze odpowiednie wsparcie (np. teleporada, powiadomienie opiekuna, powiadomienie odpowiednich służb ratunkowych).