W celu poszerzenia zakresu telemedycznych usług opiekuńczych wobec seniorów wspieranych przez sąsiadów w mieście, Spn. s. „SĄSIEDZI” w dniu 11 kwietnia 2019 r. złożyła wniosek do Prezydenta Miasta Ostrołęka o rozważenie możliwości zakupu przez miasto, wzorem Starachowic, 100 szt. opasek SiDLY One, z przeznaczeniem ich dla osób niepełnosprawnych i nie radzących sobie seniorów po 65 roku życia zakwalifikowanych do takiej opieki przez zespół specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.