O NAS

Spółdzielnia Socjalna “SĄSIEDZI” świadczy podstawowe usługi opiekuńcze na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych ale głównie, jako sprzedaca Systemu SiDLY, zajmuje się sprzedażą I wynajmem telemedycznych opasek SiDLY One i SiDLY Care z funkcją SOS ratującą życie i prowadzi szkolenia użytkowników oraz prawnych opiekunów użytkowników opasek w zakresie obsługi PLATFORMY i aplikacji systemu SiDLY a także sprawuje systemową opiekę telemedyczną nad użytkownikami opasek tj. osobami niepełnosprawnymi i nieradzącymi sobie seniorami.  

W celu integracji środowiskowej Spółdzielnia w ścisłej współpracy z Radą Seniorów w Ostrołęce ustanawia na każdym z 14 Osiedli w Ostrołęce i miejscowościach gminnych powiatu ostrołęckiego stopniowo tzw. “Gniazda Pomocowe” zarządzane przez aktywnych i doświadczonych seniorów wolontariuszy – AMBASADORÓW Spn. s. SĄSIEDZI – mających za zadanie dotrzeć po sąsiedzku do jak największej ilości zamieszkałych na danym osiedlu niepełnosprawnych i nieradzących sobie seniorów wymagających opieki specjalnej –  celem imiennego wytypowania tych osób I ustalenia zakresu prac pomocowych do wykonania odpłatnie na ich zlecenie lub na zlecenie krewnych i prawomocnych ich opiekunów.

NASZ ZESPÓŁ

Na zdjęciu od lewej Tadeusz Jaksina, Bogusława Sosnowska, Beata Czerepska, Jerzy Nowakowski, Janina Fidura i Mirosław Nerkowski

Historia

Spółdzielnię Socjalną „Sąsiedzi” utworzyli członkowie, którym bliskie są problemy osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Nasi członkowie od lat pragnęli, by chęć niesienia pomocy innym stała się częścią ich życia zawodowego.
Kompletowanie załogi z wielokrotną wymianą personalną kandydujących na członków spółdzielni gotowych przystąpić do projektu mOWES „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej …” ciągnęło się miesiącami, tzn. od miesiąca kwietnia do dnia Zebranie Założycielskie Spn. s. „SĄSIEDZI”, które odbyło się 30 listopada 2018 r. Założyciele Spółdzielni, choć wcześniej nie znali się, utworzyli zgrany zespół rozumiejący ogrom problemów z którymi będzie musiała się zmierzyć i je pokonać nowopowstała jednostka gospodarcza. Przy czym solidne wsparcie w pomocy organizacyjnej wykazali członkowie Ostrołęckiej Rady Seniorów.
Po złożeniu do Sądu Rejonowego w Warszawie Wydział Gospodarczy KRS wniosku o wpis Spółdzielni do Krajowego Rejestru Sadowego, napotkaliśmy szereg utrudnień (sądzimy, że z powodu zbiegającego się w tym czasie strajku i masowych zwolnień lekarskich sędziów), co uniemożliwiało nam rozpoczęcie działalności gospodarczej jeszcze w 2018 r. Rejestracja Spółdzielni w KRS nastąpiła dopiero dnia 12 lutego a potwierdzenie przez Sąd Rejestrowy STATUTU Spółdzielni nastąpiło dopiero pod koniec marca 2019 r.