CZY WZOREM KATOWIC I KOSZALINA POWSTANIE W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. DR JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE JEDNO Z TRZECH W KRAJU CAŁODOBOWE CENTRUM OPIEKI TELEMEDYCZNEJ?

Wymaga podkreślenia, że ambicją członków Spółdzielni jest w pierwszym rzędzie maksymalne rozpropagowanie telemedycznych usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, a następnie, wzorem Katowic i Koszalina, powołanie w obiekcie Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce jednego z trzech w kraju całodobowego CENTRUM OPIEKI TELEMEDYCZNEJ do obsługi regionu płn-wsch Polski i województwa Mazowieckiego. Aktualnie, dzięki temu, że wyniki pomiarów z opaski monitorującej SiDLY są regularnie przesyłane na aplikację iOS i Android, oraz całodobową platformę teleopieki, czuwający na co dzień opiekun – członek rodzinny lub przyjazny sąsiad – mają stały dostęp do informacji o parametrach życiowych monitorowanej osoby. Natomiast, po powołaniu w Ostrołęce Centrum Opieki Telemedycznej będzie istniała możliwość zastąpienia wymienionych opiekunów rodzinnych przez cetrum teleopieki, które w systemie całodobowym będzie pełniło funkcję telemonitoringu zdarzeń alarmowych. Centrum teleopieki podejmuje właściwą reakcję tak, by użytkownik monitorującej opaski telemedycznej SiDLY otrzymał zawsze odpowiednie wsparcie (np. teleporada, powiadomienie wskazanego na platformie prawnego opiekuna użytkownika, powiadomienie odpowiednich służb ratunkowych).