CZY KIEROWNICTWO MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA MA ZAMIAR POGŁĘBIAĆ OPIEKĘ TELEMEDYCZNĄ I USŁUGI OPIEKUŃCZE W SANATORIACH I OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ FUNDUSZ?

Spółdzielnia wystąpiła stosownym pismem do kierownictwa Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zachęcając do odwiedzenia strony internetowej (vide: https://spoldzielnia-sasiedzi.pl) celem zapoznania się z oferowanymi urządzeniami i rozważenia możliwości współpracy z Spółdzielnią w przedmiocie pogłębienia opieki telemedycznej i usług opiekuńczych w Sanatoriach i obiektach administrowanych przez Fundusz.