Spółdzielnia sprzedaje usługę całodobowej opieki dla klietów indywidualnych w cenie 80zł / miesiąc.

* przy umowie na okres minimum 12 miesięcy