Opaski SIDLY już wkrótce w Ostrołęce i powiecie Ostrołęckim?

W celu poszerzenia zakresu telemedycznych usług opiekuńczych wobec seniorów wspieranych przez sąsiadów w mieście, Spn. s. „SĄSIEDZI” w dniu 11 kwietnia 2019 r. złożyła wniosek do Prezydenta Miasta Ostrołęka o rozważenie możliwości zakupu przez miasto, wzorem...

Czy opaski telemedyczne SIDLY zostaną wdrożone w sanatoriach?

CZY KIEROWNICTWO MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA MA ZAMIAR POGŁĘBIAĆ OPIEKĘ TELEMEDYCZNĄ I USŁUGI OPIEKUŃCZE W SANATORIACH I OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ FUNDUSZ? Spółdzielnia wystąpiła stosownym pismem do kierownictwa...